CREATIVE IDEAS

İletişim stratejileri geliştirmek
Kurumsal kimlik oluşturmak
Kurum içi davranış kimliği oluşturmak
Reklam kampanyaları hazırlamak – yönetmek
Reklam –tanıtım– eğitim filmleri hazırlamak
Medya takiplerini ve satın almalarını gerçekleştirmek
E-katalog
Web arayüz tasarımı
Etkileşimli medya materyalleri üretmek
Faaliyet raporu hazırlığı ve üretimi
Tüm animasyon tekniklerinde filmler üretmek
Kapalı - açık alan reklam mecralarını kullanmak
Açık hava mecra materyallerini üretmek


Developing communication strategy
Creating corporate ID
Creating corporate counselor
Preparing ad campaign – administering
Advertising – promotion – preparing educational movies
Developing media tracking and purchasing
E-catalog
Web designs
Producing materials for interactive media
Producing & preparing annual report
Producing animation movies in all techniques
Indoor & outdoor advertising