ORGANIZER

About Us - Hakkımızda
We are a company established in 1995 with its headquarters in Ankara. We are structured as a modern and innovative company operating in organization planning and management.

We enjoy a wide range of service diversity and a sense of professionalism in line with the up-to-date definition of organization. We persist to operate with a technical and administrative staff keeping tune with new trends and developments in the realm of international service and technology. We are strictly committed to our corporate culture.

We benefit from our expertise of management in projects, congresses, corporate activities and visual identification. In accordance with the 360 degree principle of service in communications, we feature our corporate characteristics such as efficiency and effectiveness in all activities we hold in an effort to address requirements of any nature.


Biz… 1995 yılında kurulmuş ve merkezi Ankara’da bulunan bir şirketiz. Organizasyon planlaması ve yönetimi konusunda faaliyet gösteren modern, yenilikçi bir şirket olarak yapılandık.

Geniş hizmet çeşitliliğine sahip, güncel organizasyon tanımlamasına uygun olarak, profesyonellik anlayışına sahibiz. Uluslararası hizmet ve teknoloji alanındaki yeni trend ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi, teknik ve idari bir kadro ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurum kültürümüze sıkı sıkıya bağlıyız. Yönetim konusunda uzmanlığımızı proje, kongre, kurumsal etkinlikler ve görsel kimliklendirme alanlarında kullanıyoruz. İletişim alanında 360 derece hizmet prensibi doğrultusunda, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimlilik ve yararlılık gibi kurumsal özelliklerimizi; üstlendiğimiz tüm etkinliklere yansıtıyoruz.