ILBANK CORPORATE IDENTITY AND LOGO DESIGN

İLBANK KURUMSAL KİMLİK VE LOGO ÇALIŞMASI
Galeri

İletişim stratejileri geliştirmek
Kurumsal kimlik oluşturmak
Kurum içi davranış kimliği oluşturmak
Reklam kampanyaları hazırlamak – yönetmek
Reklam –tanıtım – eğitim filmleri hazırlamak
E-katalog
Web arayüz tasarımı
Etkileşimli medya materyalleri üretmek
Tüm animasyon tekniklerinde filmler üretmek
Karakter tasarımları oluşturmak
Kapalı - açık alan reklam mecralarını kullanmak
Developing communication strategy
Creating corporate ID
Creating corporate counselor
Preparing ad campaign – administering
Advertising – promotion – preparing educational movies
E-catalog,
Web designs,
Producing materials for interactive media
Producing animation movies in all techniques
Character designs
Indoor & outdoor advertising