TURKISH STATISTICAL INSTITUTE CORPORATE IDENTITY AND LOGO DESIGN

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KURUMSAL KİMLİK VE LOGO ÇALIŞMASI
Galeri

İletişim stratejileri geliştirmek
Kurumsal kimlik oluşturmak
Kurum içi davranış kimliği oluşturmak
Reklam kampanyaları hazırlamak – yönetmek
Reklam –tanıtım – eğitim filmleri hazırlamak
E-katalog
Web arayüz tasarımı
Etkileşimli medya materyalleri üretmek
Tüm animasyon tekniklerinde filmler üretmek
Karakter tasarımları oluşturmak
Kapalı - açık alan reklam mecralarını kullanmak
Developing communication strategy
Creating corporate ID
Creating corporate counselor
Preparing ad campaign – administering
Advertising – promotion – preparing educational movies
E-catalog,
Web designs,
Producing materials for interactive media
Producing animation movies in all techniques
Character designs
Indoor & outdoor advertising