INCENTIVE

Kavram oluşturma ve iletişim danışmanlığı
Performans, gösteri, road-show ve konser organizasyonları
Sahne ve mekan/ alan dekorasyonu
Konaklama yönetimi
Teknik ve teknolojik sistemler
Sosyal etkinlik organizasyonları
Ulaşım hizmetleri
Hediye planlama ve üretim
Program koordinasyonu
Bütçeleme ve & raporlama


Concept formation and communication consultancy
Performance, show, road-show and concert organizations
Stage and venue/site decoration
Accommodation management
Technical and technological systems
Social activities
Transportation services
Gift planning and production
Program coordination
Budgeting & reporting