MEETING

Yaratıcı fikirler
Konaklama yönetimi
Toplantı yeri / etkinlik alanı yönetimi
Program koordinasyonu
Catering yönetimi
Özel etkinlikler
Sosyal ve tur programları
Özel toplantı & kutlama hizmetleri
Ulaşım planlaması ve yönetimi
Teknik hizmetler
VIP hizmetler
Özgün kurumsallaştırılmış işaretleme
Varış öncesi destek
Deneyimli proje koordinatörleri & saha denetmenleri


Creative ideas
Accommodation management
Venue management
Program coordination
Catering management
Private activities
Social and tour programs
Private meeting & celebration services
Transportation planning and management
Technical services
VIP services
Original corporate marking
Pre-arrival help
Veteran project coordinators & site supervisors