CONGRESS

Stratejik rehberlik ve fizibilite planları
Tasarım, kurumsal kimlik oluşturulması
Web sayfası oluşturma ve bakımı
Komple proje yönetimi
Teknolojik ses-ışık ve görüntü danışmanlığı
Mekan ve tedarikçi yönetimi
VIP konaklama ve karşılama hizmetleri
Ulaşım hizmetleri
Sponsorluk yönetimi
Pazarlama & iletişim, sosyal medya yönetimi
Sergi ve kayıt yönetimi
Eğlence ve sosyal etkinlikler
Nihai raporlar ve istatistikler

Strategic guidance and feasibility plans
Design and corporate identity formation
Web page design and maintenance
Complete project management
Technological audio-visual and lighting consultancy
Venue and supplier management
VIP accommodation and reception
Transportation services
Sponsorship management
Marketing & communication
Social media management
Exhibition and registration management
Entertainment and social activities
Final reports and statistics